ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก62     ประจำวันที่   14-12-2562
โครงการ
 การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน นปอ.ชุดที่๒ (ขุนศึก๖๒)
การปฏิบัติงาน

การบรรยายกึ่งการแสดง ประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน


ตำบล  สุรนารี   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครราชสีมา
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก41     ประจำวันที่   13-12-2562
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก


ตำบล  ท่าแซะ   อำเภอ  ท่าแซะ   จังหวัด  ชุมพร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก41     ประจำวันที่   12-12-2562
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

โรงเรียนศรียาภัย


ตำบล  ท่าตะเภา   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ชุมพร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก61     ประจำวันที่   12-12-2562
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบแสง.สี.เสียง


ตำบล  บางกระสอ   อำเภอ  เมืองนนทบุรี   จังหวัด  นนทบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก62     ประจำวันที่   12-12-2562
โครงการ
 การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน นปอ.ชุดที่๒ (ขุนศึก๖๒)
การปฏิบัติงาน

การบรรยายกึ่งการแสดง ประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน


ตำบล  แก้งคร้อ   อำเภอ  แก้งคร้อ   จังหวัด  ชัยภูมิ