ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก22     ประจำวันที่   28-01-2563
โครงการ
 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การปฏิบัติงาน

เวลา 0900-1200 อบรมให้กับ อสม,ผู้นำชุมชน,ส่วนราชการ


ตำบล  นาเยีย   อำเภอ  นาเยีย   จังหวัด  อุบลราชธานี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก11     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

1.บรรยายปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างอุดมการณ์ด้วยประวัติศาสตร์ 2.บรรยายเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องปกป้องสถาบันเพื่อความรักความสามัคคี 3.ประชาสัมพันธ์โครงการรัฐบาล 4.เชิญชวนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร


ตำบล  หาดนางแก้ว   อำเภอ  กบินทร์บุรี   จังหวัด  ปราจีนบุรี
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก33     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบ แสง , สี , เสียง , มัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน


ตำบล  กงไกรลาส   อำเภอ  กงไกรลาส   จังหวัด  สุโขทัย
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก61     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบแสง สี และเสียง


ตำบล  อ้อมน้อย   อำเภอ  กระทุ่มแบน   จังหวัด  สมุทรสาคร
ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก41     ประจำวันที่   27-01-2563
โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

โรงเรียนปากพนังวิทยา เวลา 1300


ตำบล  ปากพนังฝั่งตะวันออก   อำเภอ  ปากพนัง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช