วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

ตอนที่ 2 โอกาสด้านการศึกษาและการเข้ารับราชการทหาร

ตอนที่ 1 : กองทัพบก พร้อมต้อนรับ “น้องคนเล็กของกองทัพบก”

สงกรานต์ปลอดภัย

การรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการ

สิทธิกองประจำการ

โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

ภูมิใจในความเป็นคนไทย

บ้านของเรา เมืองไทยของเรา (หญิง)