วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

เพลงที่ 6 คำไหนคำนั้น

เพลงที่ 5 ถ้าเราไม่รักษ์ของไทย แล้วใครจะรักษ์ของเรา

เพลงที่ 4 ส.ป.ช.

เพลงที่ 3 กตัญญู

เพลงที่ 2 ด้วยใจที่ซื่อตรง