วีดีโอ ประชาสัมพันธ์

บ้านของเรา เมืองไทยของเรา (ชาย)

เพลงที่ 1 ใต้ร่มธงไตรรงค์

เพลงที่ 12 แล้วเราจะรักกันยังไง

เพลงที่ 11 อำนาจฝ่ายต่ำ

เพลงที่ 10 ตามแนวทางพ่อ ด้วยความพอเพียง

เพลงที่ 9 สติ

เพลงที่ 8 ความภาคภูมิ

เพลงที่ 7 คนละใจเดียวกัน