ขุนศึก

        มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างอุดมการณ์และนำไปสู่การมีส่วนร่วม โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 และการสืบสานต่อยอดของรัชกาลที่ 10 รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพล

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก22     ประจำวันที่   21-10-2562

โครงการ
 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การปฏิบัติงาน

ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับ อสม.และส่วนราชการ


ตำบล  ในเมือง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  ร้อยเอ็ด

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก22     ประจำวันที่   18-10-2562

โครงการ
 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การปฏิบัติงาน

ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้กับ อสม.และส่วนราชการ


ตำบล  โพนทอง   อำเภอ  โพนทอง   จังหวัด  ร้อยเอ็ด

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก22     ประจำวันที่   17-10-2562

โครงการ
 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
การปฏิบัติงาน

ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้กับ อสม.,ผู้นำชุมชนและส่วนราชการ


ตำบล  เมยวดี   อำเภอ  เมยวดี   จังหวัด  ร้อยเอ็ด

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก61     ประจำวันที่   17-10-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบแสง.สี.เสียง


ตำบล  ถนนนครไชยศรี   อำเภอ  ดุสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก33     ประจำวันที่   16-10-2562

โครงการ
 รณรงค์ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบแสง สี เสียง มัลติมีเดีย รูปแบบใหม่ เรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย


ตำบล  ท่าอิฐ   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุตรดิตถ์