ขุนศึก

        มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างอุดมการณ์และนำไปสู่การมีส่วนร่วม โดยจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดจนการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 และการสืบสานต่อยอดของรัชกาลที่ 10 รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลและกองทัพบก และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองพล

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก21     ประจำวันที่   18-07-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบไฟ เเสง สี เสียง รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน


ตำบล  โนนหวาย   อำเภอ  หนองวัวซอ   จังหวัด  อุดรธานี

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก61     ประจำวันที่   18-07-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทย ประกอบแสง สี และเสียง


ตำบล  อนุสาวรีย์   อำเภอ  บางเขน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก41     ประจำวันที่   18-07-2562

โครงการ
  รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

บรรยายค่ายเยาวชนกลุ่มเสพยายเสพติดตามโคงการ แคมป์35


ตำบล  กะปา   อำเภอ  ทุ่งสว   จังหวัด  นครศรีธรรมราช

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก21     ประจำวันที่   17-07-2562

โครงการ
 รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน
การปฏิบัติงาน

การบรรยายประกอบไฟ แสง สี เสียง


ตำบล  โนนสูง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  อุดรธานี

ผลการปฏิบัติงาน    ขุนศึก62     ประจำวันที่   17-07-2562

โครงการ
 การบรรยายรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน นปอ.ชุดที่ ๒ (ขุนศึก๖๒)
การปฏิบัติงาน

การบรรยายกึ่งการแสดง ประกองสื่อผสม แสง สี เสียง รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน


ตำบล  ในเมือง   อำเภอ  เมือง   จังหวัด  นครราชสีมา